Adatkezelési nyilvántartások és tájékoztatók

 

Adatkezelő neve: Language Solutions Kft.
Székhely címe: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 7.
Adószám: 13923107-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-880050
Vezető tisztségviselők:
Neve: Mark Denis Trier
Beosztása: Ügyvezető
Telefon: +36 1 210 3823
Levelezési cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 7.
E-mail cím: info@langsols.hu
Fő tevékenység: 8559 ’08 M.n.s. egyéb oktatás
Hatályos: 2018.05.25-től Módosítás: 2021.01.01-től Felnőttképzési függelék kiegészítés

 

A MEGBÍZOTT ADATFELDOLGOZÓ NEVE: SZÉKHELYE: ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJE NEVE, ELÉRHETŐSÉGE: AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK KATEGÓRIÁI: ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA, VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ
Intelliweb Kft. 7627 Pécs, Wass Albert út 23. nincs Tárhelyszolgáltatás/Hosting services (e-mail, weblap tárhely/hosting) nincs
INSYNERGY CONSULTING ESPAÑA. SA calle Golfo de Salonica, 27 – piso 7,

Madrid, 28033, Spanyolország

E-mail cím: dpo@isyc.com Postai cím: Calle Bravo Murillo, 178, 3ª Planta, Ed.

Tecnus, 28020 – Madrid

Online tanulás irányítási rendszer/online learning management system nincs
INSYNERGY CONSULTING ESPAÑA. SA calle Golfo de Salonica, 27 – piso 7, Madrid, 28033, Spanyolország E-mail cím: dpo@isyc.com Postai cím: Calle Bravo Murillo, 178, 3ª Planta, Ed. Tárhelyszolgáltatás/hosting

services

nincs
Freshworks Inc. 1250 Bayhill Drive, Suite 315, San

Bruno, CA 94066

support@freshworks.com Online marketing

szolgáltató /Online marketing

service provider or CRM

https://freshdesk.com/gdpr?_ga

=2.98954526.1840068185.16078

10895-

1236539043.1605781666&_gac=

1.229370408.1607695421.EAIaI

QobChMImZCz6bKO7QIVyeeyCh 2B1g15EAAYASAAEgIF_vD_BwE

Cisco Systems, Inc. / Cisco Webex Meetings Legal Department 170 West Tasman Dr.

San Jose, CA 95134 USA

Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Dr.

San Jose, CA 95134 USA

Élő virtuális osztályterem/virtual classroom igen

https://trustportal.cisco.com/c/r

/ctp/trust- portal.html?doctype=Privacy%20 Data%20Sheet%7CPrivacy%20Da ta%20Map&search_keyword=we bex#/pdfViewer/c%2Fdam%2Fr

%2Fctp%2Fdocs%2Fprivacydata map%2Fcollaboration%2Fwebex

Microsoft Corporation Microsoft Teams One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 USA South County Business Park Leopardstown, Dublin 18 D18 P521, Írország

Telefon: +353 (1) 706-3117

Élő virtuális osztályterem/virtual classroom igen
Google LLC (“Google”) Google Meets 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok https://support.google.com

/policies/toubleshooter/757 5787?hl=hu

Élő virtuális osztályterem,/tárhelyszolgáltatás/ virtual classroom, hosting services https://privacy.google.com/ #
A MEGBÍZOTT ADATFELDOLGOZÓ NEVE: SZÉKHELYE: ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJE NEVE, ELÉRHETŐSÉGE: AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK KATEGÓRIÁI: ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA, VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ
KoloSystemInform Bt. 1039 Budapest, Gyűrű utca 6. nincs Rendszergazdai szolgáltatás/ administrator service nincs
PayPal (Europe) S.a.r.l. 22-24 Boulevard Royal L- 2449, Luxembourg dpo@paypal.com e-mail-

címen vagy a PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24

Boulevard Royal L-2449,

Luxemburg

postai címen

Online fizetési rendszert szolgáltató/Online payment system provider igen
WEB4GET/Szabó Gábor egyéni vállalkozó 1147, Budapest Lőcsei út. 76/A. III/20 nincs Webdesign, honlap karbantartás/webdesign, website maintenance N/A
Pásztor Attila, egyéni vállalkozó 2028 Pilismarót, Szabadság krt. 23 nincs IT biztonsági beállítások/IT

security services

folyamatos, virtuális szerver beállítás, e-mail.
Avikonte Consulting Kft 1114 Budapest, Ulászló utca 25. 4.

em. 1.

nincs TB és bérügyintézési szolgáltatás/social security and

payroll services

N/A
Avikonte Consulting Kft 1114 Budapest, Ulászló utca 25. 4.

em. 1.

nincs Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése/fulfillment of tax and accounting obligations N/A
ARANYKERÉK Kft. 2627 Zebegény, Almás kert 21. N/A Logisztikai szolgáltatás/logistics services N/A
A MEGBÍZOTT ÖNÁLLÓ ADATKEZELŐ NEVE: SZÉKHELYE: ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK

NEVE, TELEFONSZÁMA:

AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK KATEGÓRIÁI: ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA, VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ
Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6 adatvedelem@posta.hu Postai szolgáltatás/ Mail

service

Nincs
Raiffeisen Bank Rt. 1062 Budapest Teréz körút 53. dr. Balázs Gergely, e-mail: info@raiffeisen.hu. Banki szolgáltatás/ Banking

service

Nem továbbít a tájékoztatója

szerint

Oberbank AG Magyarországi Fióktelep 1062 Budapest, Váci út út 1-3 3 Banken IT GmbH Adatvédelmi tisztviselő Untere Donaulände 28 A-4020 Linz

E-Mail: gdpr@oberbank.hu

Banki szolgáltatás/Banking

Service

Nem továbbít a tájékoztatója

szerint

DIMENZIÓ-MED Kft. 1054 Budapest,

Vécsey utca 3. 1. em. 1.

Dr. Vadas Éva;

adatvedelem@dimenzio.net

Foglalkozás egészségügyi

orvos/occupation health doctor

Nincs
KBOSS.hu Kft 1031 Budapest, Záhony utca 7. dr. Istvánovics Éva ügyvéd;

dpo@kboss.hu

Online számlázási szolgáltatás/Online invoicing service Nincs az adatkezelési tájékoztatója

szerint

Zoom Video Communications, Inc. 55 Almaden Blvd, Suite 600 San Jose, CA 95113 eu: Deborah Fay; zoom@LionheartSquared.eu Lynn Haaland; privacy@zoom.us online tanulásrendszer/online learning system igen
Matarits Simala & Partners 1054 Budapest, Bank utca 6. II/9. nincs Ügyvédi szolgáltatás/

legal services

N/A
A MEGBÍZOTT KÖZÖS ADATKEZELŐ MEGBÍZÓVAL NEVE: SZÉKHELYE: ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK NEVE,TELEFONSZÁMA: AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK KATEGÓRIÁI: ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA, VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ
LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Írország https://www.linkedin.com/l egal/privacy-policy LinkedIn vállalati profil oldal szolgáltatás / company

profile related services

igen, Privacy Policy | LinkedIn
profession.hu Kft. 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-

14. IV. emelet

p2m Informatika Kft., E- mail: adatvedelem@profession.h u Hirdetés, munkaerőkeresést támogató

egyéb szolgáltatás / job advertisement, other job search support services

Nincs
AZ ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE Felnőttképzési tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA Az Adatkezelő által a felnőttképzés lebonyolítása – a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA Jogi kötelezettség teljesítése
AZ ADATKEZELÉS FORRÁSA Érintettől és a FAR-tól*
AZ ÉRINTETTEK KÖRE Szerződő partnerek képzésre küldött munkavállalói, partnerei munkavállalói
AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI Képzésen részt vevő természetes személyek
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI Név; Születési név; Anyja neve; Születési hely; Születési idő; Email cím; Legmagasabb iskolai végzettség; Nem*; Állampolgárság*; Lakcím*; Levelezési cím*; Oktatási azonosító*

Adatok kezelése a FAR-tól: A csillaggal jelölt adatokat a felnőttképzési adatszolgáltatás rendszer adatcsere útján kezel és visszaszolgáltatja a felnőttképzőnek.

CÍMZETTEK, AKIK AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRHETNEK Az adatkezelő ügyvezetője, ügyfélkiszolgálással, valamint szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, I és II tárhelyszolgáltató adatfeldolgozója; élő virtuális osztályterem adatfeldolgozó.

Adatok szűkebb köre: Név, e-mail cím Adatkezelő által megbízott óraadó tanárok.

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA, NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ Nincs
AZ ADATKATEGÓRIÁK TÖRLÉSÉRE ELŐÍRÁNYZOTT HATÁRIDŐK A felnőttképzési jogviszony létrejöttétől számított nyolcadik (8) év utolsó napjáig.
TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG, MÓDJA Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Adatkezelési tájékoztató
HELYESBÍTÉSI ELJÁRÁS A képzésben részt vevő adataiban történő változást köteles haladéktalanul bejelenteni, majd az adminisztrációt végző munkatárs azt az aktuális nyilvántartásban átvezeti, rögzíti.
VISSZAVONÁSI ELJÁRÁS 2018.05.25-től Módosítás: 2021.01.01-től Felnőttképzési függelék kiegészítés
KORLÁTOZÁSI ELJÁRÁS Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett korlátozási jogát érvényesíti és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak ide vonatkozó rész valamelyike teljesül.
ADAT HORDOZHATÓSÁGA _
TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG Nem alkalmazható, mert az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST Nem alkalmaz az Adatkezelő
HOZZÁFÉRÉS JOGA Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

Az érintett jogosult arra, hogy a vállalkozástól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint hozzáférést kapjon adatkezelési körönként: adatkezelés céljai, adatok kategóriái, címzettek vagy címzettek kategóriái, tárolás tervezett időtartama, az érintettet adatkezelés vonatkozásában megillető jogai (helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozás, panasz benyújtásának joga); adatok forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; automatizált döntéshozatal ténye

ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI Az adatszolgáltatás jogszabályon és szerződéses kötelezettségen alapul. Az érintett köteles megadni a személyes adatokat. Az adatszolgáltatás elmaradása jogi következményeket vonhat maga után.
A SZEMÉLYES ADATOK ÁLNEVESÍTÉSE ÉS TITKOSÍTÁSA Nem alkalmaz a Társaság
NYILVÁNOSSÁG Az adatokat nem teszi nyilvánossá a Társaság
AZ ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE Szerződő partnerek adatainak kezelése, vevők, szállítók nyilvántartása
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA Szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA Szerződés teljesítése
AZ ADATKEZELÉS FORRÁSA Érintettől
AZ ÉRINTETTEK KÖRE Szerződő partnerek (ügyfelek, beszállítók)
AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI Szerződő partnerek és kapcsolattartóik
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI Név, születési név, születési idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel, adószám, vállalkozói, őstermelői igazolvány száma, személyi igazolvány szám, székhely, telephely címe, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám, vevőszám, (ügyfélszám, rendelésszám), online azonosító.
CÍMZETTEK, AKIK AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRHETNEK Az adatkezelő ügyvezetője, ügyfélkiszolgálással, valamint szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelés előkészítési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói, tárhelyszolgáltatója.
ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA, NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ Nincs
AZ ADATKATEGÓRIÁK TÖRLÉSÉRE ELŐÍRÁNYZOTT HATÁRIDŐK A szerződés megszűnését követő 8 év
TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG, MÓDJA Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Adatkezelési tájékoztató
HELYESBÍTÉSI ELJÁRÁS A szerződőtt partner, adataiban történő változást köteles haladéktalanul bejelenteni, majd az adminisztrációt és a könyvelést végző munkatárs azt az aktuális nyilvántartásban átvezeti, rögzíti.
VISSZAVONÁSI ELJÁRÁS _
KORLÁTOZÁSI ELJÁRÁS Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett korlátozási jogát érvényesíti és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak ide vonatkozó rész valamelyike teljesül.
ADAT HORDOZHATÓSÁGA _
TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG Nem alkalmazható, mert az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST Nem alkalmaz az Adatkezelő
HOZZÁFÉRÉS JOGA Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

Az érintett jogosult arra, hogy a vállalkozástól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint hozzáférést kapjon adatkezelési körönként: adatkezelés céljai, adatok kategóriái, címzettek vagy címzettek kategóriái, tárolás tervezett időtartama, az érintettet adatkezelés vonatkozásában megillető jogai (helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozás, panasz benyújtásának joga); adatok forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; automatizált döntéshozatal ténye

ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI Az adatszolgáltatás jogszabályon és szerződéses kötelezettségen alapul. Az érintett köteles megadni a személyes adatokat. Az adatszolgáltatás elmaradása jogi következményeket vonhat maga után.
A SZEMÉLYES ADATOK

ÁLNEVESÍTÉSE ÉS TITKOSÍTÁSA

Nem alkalmaz a Társaság
NYILVÁNOSSÁG Az adatokat nem teszi nyilvánossá a Társaság
AZ ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségi adatai
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA Az adatkezelő jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA Jogos érdek
AZ ADATKEZELÉS FORRÁSA Érintettől, szerződött partnertől
AZ ÉRINTETTEK KÖRE Szerződő partnerek (ügyfelek, beszállítók)
AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI Szerződő partnerek képviselői, és kapcsolattartói
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI A természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.
CÍMZETTEK, AKIK AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRHETNEK Az adatkezelő ügyvezetője, ügyfélkisszolgálással, valamint szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelés előkészítési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói, tárhelyszolgáltatója.
ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA, NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ Nincs
AZ ADATKATEGÓRIÁK TÖRLÉSÉRE ELŐÍRÁNYZOTT HATÁRIDŐK Az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig
TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG, MÓDJA Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Adatkezelési Tájékoztató
HELYESBÍTÉSI ELJÁRÁS A szerződőtt partner, adataiban történő változást köteles haladéktalanul bejelenteni, majd az adminisztrációt végző munkatárs azt az aktuális nyilvántartásban átvezeti, rögzíti.
VISSZAVONÁSI ELJÁRÁS _
KORLÁTOZÁSI ELJÁRÁS Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett korlátozási jogát érvényesíti és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak ide vonatkozó rész valamelyike teljesül.
ADAT HORDOZHATÓSÁGA _
TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken (6. cikk f) alapuló kezelése ellen. Az Adatkezelő érdekmérlegelési teszt keretében feltárja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST Nem alkalmaz az Adatkezelő
HOZZÁFÉRÉS JOGA Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

Az érintett jogosult arra, hogy a vállalkozástól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint hozzáférést kapjon adatkezelési körönként: adatkezelés céljai, adatok kategóriái, címzettek vagy címzettek kategóriái, tárolás tervezett időtartama, az érintettet adatkezelés vonatkozásában megillető jogai (helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozás, panasz benyújtásának joga); adatok forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; automatizált döntéshozatal ténye.

ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI A képviselő személyes adatanak megismerése jogszabályon és szerződéses kötelezettségen alapul. Kapcsolattartói adatokat nem kötelező megadni, azonban az adatszolgáltatás elmaradása a szerződés teljesítését megnehezítheti.
A SZEMÉLYES ADATOK ÁLNEVESÍTÉSE ÉS TITKOSÍTÁSA Nem alkalmaz a Társaság
NYILVÁNOSSÁG Az adatokat nem teszi nyilvánossá a Társaság
AZ ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE Nyelvi képzési szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA A megbízó részére végzett nyelvképzési szolgáltatáshoz kapcsolódó, a megbízóval jogviszonyban levő érintett természetes személyek adatainak kezelése: gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, lekérdezése, betekintés, felhasználása, továbbítás.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA Megbízó jogos érdeke
AZ ADATKEZELÉS FORRÁSA Megbízótól és az érintett természeres személyektől
AZ ÉRINTETTEK KÖRE Képzésben résztvevő érintettek
AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI Képzésben résztvevő érintettek
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI Az nyelvi képzés lebonyolításához és teljesítés igazolásához szükséges személyes adatok, név, telefonszám, e- mail cím, online azonosító, nyelvismeret szintje, munkáltató neve, pozícíója.
CÍMZETTEK, AKIK AZ ADATOKHOZ

HOZZÁFÉRHETNEK

Az adatkezelő ügyvezetője, adminisztrátor alkalmazottjai, valamint külső oktatók és az élő virtuális osztályterem szolgáltatója.
ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA, NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ Egyes élő vituális osztálytermek harmadik országokba is továbbítanak adatokat, ezekről az adott szolgáltató GDPR tájékoztatójában szerepelnek részletes adatok.
AZ ADATKATEGÓRIÁK TÖRLÉSÉRE ELŐÍRÁNYZOTT HATÁRIDŐK Az adatkezelés célja a szerződéses kötelezettség teljesítése. Az adatokat a szerződés megszűnését követő 5 évig őrzi az Adatkezelő.
TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG, MÓDJA Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Adatkezelési tájékoztató
HELYESBÍTÉSI ELJÁRÁS Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó

pontatlan személyes adatokat, vagy a hiányos személyes adatokat – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján

– kiegészítse azokat.

VISSZAVONÁSI ELJÁRÁS _
KORLÁTOZÁSI ELJÁRÁS Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett korlátozási jogát érvényesíti és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak ide vonatkozó rész valamelyike teljesül.
ADAT HORDOZHATÓSÁGA _
TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG A tiltakozás joga az érintettet jogos érdeken alapuló adatkezelés adatkezelési jogalap esetében illeti meg. Az Adatkezelő érintett tiltakozás iránti kérelme esetén a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az

érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Adatkezelő érdekmérlegelési teszt keretében feltárja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST Nem alkalmaz az Adatkezelő
HOZZÁFÉRÉS JOGA Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

Az érintett jogosult arra, hogy a vállalkozástól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint hozzáférést kapjon adatkezelési körönként: adatkezelés céljai, adatok kategóriái, címzettek vagy címzettek kategóriái, tárolás tervezett időtartama, az érintettet adatkezelés vonatkozásában megillető jogai (helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozás, panasz benyújtásának joga); adatok forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; automatizált döntéshozatal ténye.

ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI Az adatszolgáltatás szerződéses kötelezettségen alapul. Az érintett köteles megadni a személyes adatokat. Az adatszolgáltatás elmaradása jogi következményeket vonhat maga után.
A SZEMÉLYES ADATOK ÁLNEVESÍTÉSE ÉS TITKOSÍTÁSA Nem alkalmaz a Társaság
NYILVÁNOSSÁG Az adatokat nem teszi nyilvánossá a Társaság
AZ ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA Törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás)
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA Jogi kötelezettség teljesítése
AZ ADATKEZELÉS FORRÁSA Érintettől
AZ ÉRINTETTEK KÖRE Szerződött partnerek (ügyfelek, beszállítók)
AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI Vevők, szállítók
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§ alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a, az 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.
CÍMZETTEK, AKIK AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRHETNEK A Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA, NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ Nincs
AZ ADATKATEGÓRIÁK TÖRLÉSÉRE ELŐÍRÁNYZOTT HATÁRIDŐK 8 év (Számviteli törvény 169.§)
TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG, MÓDJA Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Adatkezelési szabályzat
HELYESBÍTÉSI ELJÁRÁS Az érintett adataiban történő változást köteles haladéktalanul bejelenteni, majd a számlázást és a könyvelést végző munkatárs azt a nyilvántartásban átvezeti, rögzíti.
VISSZAVONÁSI ELJÁRÁS _
KORLÁTOZÁSI ELJÁRÁS Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett korlátozási jogát érvényesíti és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak ide vonatkozó rész valamelyike teljesül.
ADAT HORDOZHATÓSÁGA _
TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG Nem alkalmazható, mert az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST Nem alkalmaz az Adatkezelő
HOZZÁFÉRÉS JOGA Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

Az érintett jogosult arra, hogy a vállalkozástól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint hozzáférést kapjon adatkezelési körönként: adatkezelés céljai, adatok kategóriái, címzettek vagy címzettek kategóriái, tárolás tervezett időtartama, az érintettet adatkezelés vonatkozásában megillető jogai (helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozás, panasz benyújtásának joga); adatok forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; automatizált döntéshozatal ténye.

ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI Az adatszolgáltatás jogszabályon alapul. Az érintett köteles megadni a személyes adatokat. Az adatszolgáltatás elmaradása jogi következményeket vonhat maga után.
A SZEMÉLYES ADATOK ÁLNEVESÍTÉSE ÉS TITKOSÍTÁSA Nem alkalmaz a Társaság
NYILVÁNOSSÁG Az adatokat nem teszi nyilvánossá a Társaság
AZ ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE Ajánlatkérés, Ajánlatadás, Ajánlás útján érkezett partnerek
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA Szerződés megkötését megelőző lépések megtétele végett szerződés kötés céljából
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA Szerződés teljesítése
AZ ADATKEZELÉS FORRÁSA Érintettől, valamint Ajánlótól
AZ ÉRINTETTEK KÖRE Ajánlatkérők, érdeklődők
AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI Ajánlatkérők, érdeklődők
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI Név, telefonszám, e-mail cím
CÍMZETTEK, AKIK AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRHETNEK Az adatkezelő ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, tárhelyszolgáltató adatfeldolgozója.
ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA, NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ Nincs
AZ ADATKATEGÓRIÁK TÖRLÉSÉRE ELŐÍRÁNYZOTT HATÁRIDŐK A cél eléréséig, szerződés kötésig, ajánlat elutasításáig. Kivéve, ha kifejezett, önkéntes hozzájárulását adta a további adatkezeléshez.
TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG, MÓDJA Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Adatkezelési tájékoztató
HELYESBÍTÉSI ELJÁRÁS Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
VISSZAVONÁSI ELJÁRÁS Amennyiben az érintett hozzájárulását adta személyes adatai további tárolásához, akkor a hozzájárulását visszavonhatja, ezt követően az Adatkezelő haladéktalanul törli az érintett adatait.
KORLÁTOZÁSI ELJÁRÁS Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett korlátozási jogát érvényesíti és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak ide vonatkozó rész valamelyike teljesül.
ADAT HORDOZHATÓSÁGA _
TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG Nem alkalmazható, mert az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST Nem alkalmaz az Adatkezelő
HOZZÁFÉRÉS JOGA Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

Az érintett jogosult arra, hogy a vállalkozástól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint hozzáférést kapjon adatkezelési körönként: adatkezelés céljai, adatok kategóriái, címzettek vagy címzettek kategóriái, tárolás tervezett időtartama, az érintettet adatkezelés vonatkozásában megillető jogai (helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozás, panasz benyújtásának joga); adatok forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; automatizált döntéshozatal ténye.

ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI Az adatszolgáltatás nem kötelező, amennyiben nem adja meg személyes adatait, nem tudjuk válaszunkat megadni kérdésével kapcsolatban.
A SZEMÉLYES ADATOK ÁLNEVESÍTÉSE ÉS TITKOSÍTÁSA Nem alkalmaz a Társaság
NYILVÁNOSSÁG Az adatokat nem teszi nyilvánossá a Társaság
AZ ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA Jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA Szerződés teljesítése
AZ ADATKEZELÉS FORRÁSA Érintettől
AZ ÉRINTETTEK KÖRE Jelentkező, pályázó munkavállalók
AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI Jelentkező, pályázó munkavállalók
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI A természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám,

e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van).

CÍMZETTEK, AKIK AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRHETNEK Munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.
ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA, NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ Nincs
AZ ADATKATEGÓRIÁK TÖRLÉSÉRE ELŐÍRÁNYZOTT HATÁRIDŐK A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta. További tárolás kifejezett hozzájárulás esetén lehetséges, ez esetben 1 évig őrzi a Társaság.
TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG, MÓDJA Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Adatkezelési Tájékoztató
HELYESBÍTÉSI ELJÁRÁS A jelentkező, pályázó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
VISSZAVONÁSI ELJÁRÁS Amennyiben az érintett hozzájárulását adta pályázati anyagának további tárolásához, akkor a jelentkezését/hozzájárulását visszavonhatja, ezt követően az Adatkezelő haladéktalanul törli az érintett adatait.
KORLÁTOZÁSI ELJÁRÁS Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett korlátozási jogát érvényesíti és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak ide vonatkozó rész valamelyike teljesül.
ADAT HORDOZHATÓSÁGA _
TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG Nem alkalmazható, mert az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST Nem alkalmaz az Adatkezelő
HOZZÁFÉRÉS JOGA Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

Az érintett jogosult arra, hogy a vállalkozástól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint hozzáférést kapjon adatkezelési körönként: adatkezelés céljai, adatok kategóriái, címzettek vagy címzettek kategóriái, tárolás tervezett időtartama, az érintettet adatkezelés vonatkozásában megillető jogai (helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozás, panasz benyújtásának joga); adatok forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; automatizált döntéshozatal ténye.

ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI Az adatszolgáltatás elmaradása következtében pályázó nem tud jelentkezni a meghírdetett állásra. A személyes adatok megadása a munkaszerződés megkötésének előfeltétele.
A SZEMÉLYES ADATOK ÁLNEVESÍTÉSE ÉS TITKOSÍTÁSA Nem alkalmaz a Társaság
NYILVÁNOSSÁG Az adatokat nem teszi nyilvánossá a Társaság
AZ ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE Adatkezelés GDPR szerinti kötelezettség teljesítése céljából
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA Rendeletben előírt adatkezelőre vonatkozó kötelezettségek teljesítése, adatkezelési megszűnési kérelmek nyilvántartása (törlés, tiltakozás, visszavonás, incidensnyilvántartás), elszámoltathatóság elvének biztosítása.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA Érintetti jog érvényesítése, jogi kötelezettség teljesítése
AZ ADATKEZELÉS FORRÁSA Érintettől
AZ ÉRINTETTEK KÖRE Minden érintett
AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI Az adatkezelésük megszütetését kérő természetes személyek
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI Érintett adatkezelési tevékenységhez kapcsolódó személyes adatok köre.
CÍMZETTEK, AKIK AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRHETNEK Adatezelő és tárhely szolgáltatója.
ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA, NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ Nincs
AZ ADATKATEGÓRIÁK TÖRLÉSÉRE ELŐÍRÁNYZOTT HATÁRIDŐK 5 év
TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG, MÓDJA Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Adatkezelési tájékoztató
HELYESBÍTÉSI ELJÁRÁS Az érintett elérhetőségi adataiban történő változást jelzést követően az Adatkezelő haladéktalanul átírja.
VISSZAVONÁSI ELJÁRÁS _
KORLÁTOZÁSI ELJÁRÁS Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett korlátozási jogát érvényesíti és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak ide vonatkozó rész valamelyike teljesül.
ADAT HORDOZHATÓSÁGA _
TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG Nem alkalmazható, mert az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST Nem alkalmaz az Adatkezelő
HOZZÁFÉRÉS JOGA Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

Az érintett jogosult arra, hogy a vállalkozástól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint hozzáférést kapjon adatkezelési körönként: adatkezelés céljai, adatok kategóriái, címzettek vagy címzettek kategóriái, tárolás tervezett időtartama, az érintettet adatkezelés vonatkozásában megillető jogai (helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozás, panasz benyújtásának joga); adatok forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; automatizált döntéshozatal ténye.

ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI Az adatszolgáltatás jogszabályon alapul. Az érintett köteles magadni a személyes adatokat. Az adatszolgáltatás elmaradása jogi következményeket vonhat maga után.
A SZEMÉLYES ADATOK ÁLNEVESÍTÉSE ÉS TITKOSÍTÁSA Nem alkalmaz a Társaság
NYILVÁNOSSÁG Az adatokat nem teszi nyilvánossá a Társaság
AZ ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE A honlapon nyilvánosságra hozott elérhetőség, kép, hang, videó- felvételekkel kapcsolatos adatkezelés
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
 1. A látogató bizalmának növelése, Adatkezelő személyessé tétele,
 2. Vállalkozási tevékenységének bemutatása, marketing cél
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA Az érintett hozzájárulása
AZ ADATKEZELÉS FORRÁSA Érintettől
AZ ÉRINTETTEK KÖRE Munkavállaló
AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI Munkavállaló
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI kép, hang, videó felvételek
CÍMZETTEK, AKIK AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRHETNEK Társaság honlapját meglátogatók
ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA, NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ Nincs
AZ ADATKATEGÓRIÁK TÖRLÉSÉRE ELŐÍRÁNYZOTT HATÁRIDŐK visszavonásig
TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG, MÓDJA Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Adatkezelési Tájékoztató
HELYESBÍTÉSI ELJÁRÁS Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
VISSZAVONÁSI ELJÁRÁS Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
KORLÁTOZÁSI ELJÁRÁS Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett korlátozási jogát érvényesíti és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak ide vonatkozó rész valamelyike teljesül.
ADAT HORDOZHATÓSÁGA _
TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG Az Érintett hozzájárulásának visszavonásával élhet.
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST Nem alkalmaz az Adatkezelő
HOZZÁFÉRÉS JOGA Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

Az érintett jogosult arra, hogy a vállalkozástól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint hozzáférést kapjon adatkezelési körönként: adatkezelés céljai, adatok kategóriái, címzettek vagy címzettek kategóriái, tárolás tervezett időtartama, az érintettet adatkezelés vonatkozásában megillető jogai (helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozás, panasz benyújtásának joga); adatok forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; automatizált döntéshozatal ténye.

ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI Az adatszolgáltatás nem kötelező, hozzájárulás hiányában az érintett személyes adata nem kerül fel a honlapra.
A SZEMÉLYES ADATOK ÁLNEVESÍTÉSE ÉS TITKOSÍTÁSA Nem alkalmaz a Társaság
NYILVÁNOSSÁG Nyilvánossá teszi az elérhetőségeket, fotókat, felvételeket az Adatkezelő a honlapján
AZ ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE A honlap kapcsolat, ügyfélszolgálat, technikai segítség menüpontjával kapcsolatos adatkezelés
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA A látogató kapcsolatfelvételének biztosítása az adatkezelővel, ügyfélszolgálat teljesítése, panaszkezelés, tájékoztatás a weblap működéséről és honlap elemzése, reklámajánlatok elhelyezése, megjelenítése, küldése.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA Az érintett hozzájárulása
AZ ADATKEZELÉS FORRÁSA Érintettől
AZ ÉRINTETTEK KÖRE Ügyfelek, érdeklődők, látogatók
AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI Üzenetet küldő látogató a honlapon
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI Név, e-mail cím, továbbá az üzenetben a felhasználó által megadott egyéb nem kért adatok.
CÍMZETTEK, AKIK AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRHETNEK Az adatkezelő ügyfélszolgálati munkatársai, az IT adatfeldolgozó munkavállalói.
ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA, NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ Nincs
AZ ADATKATEGÓRIÁK TÖRLÉSÉRE ELŐÍRÁNYZOTT HATÁRIDŐK A kapcsolatfelvétet követő 30. napon belül töröljük.
TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG, MÓDJA Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Adatkezelési Tájékoztató
HELYESBÍTÉSI ELJÁRÁS Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
VISSZAVONÁSI ELJÁRÁS Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
KORLÁTOZÁSI ELJÁRÁS Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett korlátozási jogát érvényesíti és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak ide vonatkozó rész valamelyike teljesül.
ADAT HORDOZHATÓSÁGA _
TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG Az Érintett hozzájárulásának visszavonásával élhet.
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST Nem alkalmaz az Adatkezelő
HOZZÁFÉRÉS JOGA Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

Az érintett jogosult arra, hogy a vállalkozástól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint hozzáférést kapjon adatkezelési körönként: adatkezelés céljai, adatok kategóriái, címzettek vagy címzettek kategóriái, tárolás tervezett időtartama, az érintettet adatkezelés vonatkozásában megillető jogai (helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozás, panasz benyújtásának joga); adatok forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; automatizált döntéshozatal ténye.

ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI Az adatszolgáltatás nem kötelező, amennyiben nem adja meg személyes adatait, nem tudjuk válaszunkat megadni kérdésével kapcsolatban.
A SZEMÉLYES ADATOK ÁLNEVESÍTÉSE ÉS TITKOSÍTÁSA Nem alkalmaz a Társaság
NYILVÁNOSSÁG Az adatokat nem teszi nyilvánossá a Társaság
AZ ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE LinkedIn oldal adatkezelési tájékoztatója
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA Az Érintett és a LinkedIn által közvetlenül szolgáltatott adatokat kizárólag márkamenedzsment, a láthatóság növelése, ügyfelekkel /parnerekkel és a leendő ügyfelekkel /partnerekkel való kommunikáció és kapcsolatfelvétel céljára használja fel az Adatkezelő.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA Jogos érdek
AZ ADATKEZELÉS FORRÁSA Érintettől és a LinkedIn -től
AZ ÉRINTETTEK KÖRE A vállalati LinkedIn oldalt meglátogató regisztrált és nem regisztrált látogatók, függetlenül attól, hogy bejelenkezett-e a LinkedInen. A bejelentkezett felhasználóról további személyes adatokat kapcsol össze a LinkedIn.
AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI Vállalati LinkedIn oltalt meglátogatók
SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI Információk a tevékenységekről, a tevékenységeket végző személyekről és az ezekhez használt böngészőkről/appokról, például:

·tevékenység dátuma, időpontja

·ország/város (IP-cím vagy a bejelentkezett felhasználók felhasználói profilja alapján becsült)

·nyelvkód (a böngésző HTTP-fejlécéből és/vagy nyelvi beállításából)

·korábban meglátogatott weboldalak (a böngésző HTTP-fejlécéből)

·a művelet számítógépről vagy mobilkészülékről történt-e (a böngésző felhasználói ügynökéből vagy az alkalmazás attribútumai alapján)

·LinkedIn felhasználói azonosító (csak bejelentkezett felhasználók esetén)

CÍMZETTEK, AKIK AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRHETNEK Az adatkezelő marketing munkatársa, LinkedIn
ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA, NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ Van
AZ ADATKATEGÓRIÁK TÖRLÉSÉRE ELŐÍRÁNYZOTT HATÁRIDŐK LinkedIn használati feltételek szerint
TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG, MÓDJA Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Adatkezelési Tájékoztató
HELYESBÍTÉSI ELJÁRÁS Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
VISSZAVONÁSI ELJÁRÁS A visszavonást kizárólag LinkedIn regisztrációval kapcsolatosan tehető a LinkedIn-nél. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
KORLÁTOZÁSI ELJÁRÁS Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett korlátozási jogát érvényesíti és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak ide vonatkozó rész valamelyike teljesül.
ADAT HORDOZHATÓSÁGA _
TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG Az Érintett hozzájárulásának visszavonásával élhet, melyet kizárólag a LinkedIn-nek tud címezni.
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST Nem alkalmaz az Adatkezelő, azonban a LinkedIn alkalmaz
HOZZÁFÉRÉS JOGA Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

Az érintett jogosult arra, hogy a vállalkozástól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint hozzáférést kapjon adatkezelési körönként: adatkezelés céljai, adatok kategóriái, címzettek vagy címzettek kategóriái, tárolás tervezett időtartama, az érintettet adatkezelés vonatkozásában megillető jogai (helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozás, panasz benyújtásának joga); adatok forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; automatizált döntéshozatal ténye.

ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI Az adatszolgáltatás nem kötelező, ha nem látogat el az Adatkezelő vállalati profiljára vagy nem hajt végre műveleteket az Adatkezelő vállalati profilján (például kattintás egy fényképre vagy videóra egy bejegyzésben), akkor a sütik nem gyűjtenek személyes adatokat.
A SZEMÉLYES ADATOK ÁLNEVESÍTÉSE ÉS TITKOSÍTÁSA
NYILVÁNOSSÁG Az adatokat nem teszi nyilvánossá a Társaság
Adatkezelés megnevezése Jogi személy, ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai
Az adatkezelés szükségessége Az adatkezelés jogos érdeke a szerődő feleknek, a szerződésben foglaltak hatékony teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelés szükséges, mivel a kapcsolattartói adatok hiányában rendkívül megnehezülne a szerződéses partnerekkel való kommunikáció, melynek folytán a szerződések teljesítése elnehezülhet.
Az adatkezelés A szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges kapcsolattartási céllal.
Adatkezelés célja Szerződés teljesítése alapján az Adatkezelő kezeli a szerződésekben szereplő kapcsolattartási adatokat.A szerződésekben szerepel a kapcsolattartó természetes személyek neve, telefonszáma, e-mail címe.
Érintett jogai, melyek sérülhetnek;

Érdekmérlegelés eredménye

Az érintett szemszögéből: Mint munkavállaló, esetleg megbízott adatait a szerződő partner jogos érdek alapján kezeli és közli harmadik személyekkel szerződés teljesítése céljából. Az érintett természetes személy adatait a szerződés teljesítésének hatékony megvalósítási céljával kezeli, ettől elérő célra nem használja. Érintett jogai, melyek sérülhetnek: névviseléshez fűződő jog, gazdasági, szociális azonosságra utaló személyes adatok; természetes személy azonosíthatósága egyéb adatok alapján. A Társaság, mint adatkezelők úgy értékeli, hogy a szerződéses kapcsolattartói adatkezelés jogalapja megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt jogos érdeknek, illetve az adatkezelés során nem sérülnek az érintettek érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai oly módon, hogy felülírnák az Adatkezelő jogos érdekét.
Garanciák Az adatkezelő csak a legszükségesebb adatok felvételére törekszik a szerződései megkötése során, azokat kizárólag az adatkezelési cél elérése érdekében, mértékig és ideig kezeli, kizárólag meghatározott személyek ismerhetik meg az adatokat, valamint Adatkezelő mindent elkövet a magas adatbiztonsággal kapcsolatban. Adatkezelő a törvényeknek megfelelően jár el, hogy tájékoztassa az érintettet, arról hogyan élhet az érintett jogaival. Mindezeken túl, a Adatkezelőnél szigorú belső adatkezelési eljárásrend van hatályban, amely értelmében az adatokhoz kizárólag arra jogosultak férnek hozzá; az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adott adatkezelési célnak, és tilos adatokat kezelni olyan újabb célból, amely összeegyeztethetetlen az eredetivel.
Adatkezelés megnevezése Nyelvi képzési szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés szükségessége Az adatkezelés a szerődő felek jogos érdeke, a szerződésben foglaltak hatékony teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelés szükséges, mivel a képzésben résztvevők azonosítói adatok hiányában rendkívül megnehezülne a szerződéses teljesítés, következtében a szerződések teljesítése ellehetetlenülne. Az online osztálytermek használatához elengedhetetlen a minimális (felhasználó létrehozásához szükséges) adatkezelés. Az ügyfelek jogos érdeke a képzésben részt vevők jelenlétének dokumentálása, az Adatkezelő jogos érdeke a képzések szervezésének hatékony IT megoldásokkal támogatott keretrendszer alkalmazása.
Az adatkezelés A szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges kapcsolattartási céllal.
Adatkezelés célja A szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges az érintett, mint képzésen résztvevő kapcsolattartási adatai, azonosításhoz szükséges személyes adatai, képességeire vonatkozó személyes adatok.
Érintett jogai, melyek sérülhetnek; Érdekmérlegelés eredménye Az érintett szemszögéből: Mint munkavállaló, esetleg megbízott adatait a szerződő partner, mint ügyfél jogos érdek alapján kezeli és közli harmadik személyekkel szerződés teljesítése céljából az Adatkezelő. Az érintett természetes személy adatait a szerződés teljesítésének hatékony megvalósítási céljával kezeli, ettől elérő célra nem használja. Érintett jogai, melyek sérülhetnek: névviseléshez fűződő jog, gazdasági, szociális azonosságra utaló személyes adatok; természetes személy azonosíthatósága egyéb adatok alapján. A Társaság, mint adatkezelők úgy értékeli, hogy a szerződéses kapcsolattartói adatkezelés jogalapja megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt jogos érdeknek, illetve az adatkezelés során nem sérülnek az érintettek érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai oly módon, hogy felülírnák az Adatkezelő jogos érdekét.
Garanciák Az adatkezelő csak a legszükségesebb adatok felvételére törekszik a szerződései megkötése során, azokat kizárólag az adatkezelési cél elérése érdekében, mértékig és ideig kezeli, kizárólag meghatározott személyek ismerhetik meg az adatokat, valamint Adatkezelő mindent elkövet a magas adatbiztonsággal kapcsolatban. Adatkezelő a törvényeknek megfelelően jár el, hogy tájékoztassa az érintettet, arról hogyan élhet az érintett jogaival. Mindezeken túl, a Adatkezelőnél szigorú belső adatkezelési eljárásrend van hatályban, amely értelmében az adatokhoz kizárólag arra jogosultak férnek hozzá; az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adott adatkezelési célnak, és tilos adatokat kezelni olyan újabb célból, amely összeegyeztethetetlen az eredetivel.
Adatkezelés megnevezése LinkedIn vállalati profil oldallal kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés szükségessége Az Adatkezelő célja a LinkedIn profil által a márkamenedzsment, a láthatóság növelése, ügyfelekkel/partnerekkel és a leendő ügyfelekkel/partnerekkel való kommunikáció és kapcsolatfelvétel.
Az adatkezelés Az Adatkezelő kizárólag a LinkedIn által nyújott szolgáltatások igénybevétele során kezel személyes adatokat. Ha az Érintett ellátogat vállalatunk oldalára a LinkedInen, a látogatással kapcsolatos személyes adatokat kezeljük függetlenül attól, hogy Érintett regisztrált-e vagy bejelentkezett-e a LinkedInen. A LinkedIn vállalati profilra vonatkozó anonimizált statisztikai adatokat bocsát rendelkezésünkre LinkedIn-oldalunk felhasználóiról és látogatóiról.
Adatkezelés célja Az Adatkezelő online marketing eszköze, mind az ügyfelek számának növelése, az Adatkezelő népszerűsítése, mind a minőségi tanári partnerek számának növelése rövid és hosszútávú célja. Az adatokat az Adatkezelő nem menti le, nem készít külön adatbázist a LinkedInen gyűjött adatokról.
Érintett jogai, melyek sérülhetnek;

Érdekmérlegelés eredménye

Érintett jogai, melyek sérülhetnek: Névviseléshez fűződő jog; gazdasági, szociális azonosságra utaló személyes adatok; természetes személy azonosíthatósága egyéb nyilvánosan megadott adatok alapján. Ha regisztrált és bejelentkezett a LinkedInre, Érintett elfogadja, hogy a személyes adatait a LinkedIn a vonatkozó felhasználási feltételek, valamint a LinkedIn adatvédelmi szabályzata és sütikezelési irányelvei szerint kezeli. Adatkezelőnek nincs befolyása a LinkedIn felhasználási feltételeire, illetve adatvédelmi és sütikezelési szabályzatára. A LinkedIn sütiket használ annak meghatározására, hogy Érintett be van-e jelentkezve a LinkedInre. Ha az Érintett nincs regisztrálva vagy bejelentkezve LinkedInen, akkor is lehetséges, hogy a LinkedIn statisztikai értékeléseket fog végezni a személyes adataival kapcsolatban, amikor ellátogat egy aloldalra vagy valamilyen műveletet hajt végre a vállalati profil oldalán az Adatkezelőnek. A LinkedIn által beállított sütik, a sütik beállítása vagy frissítése után legfeljebb két évig tárolódnak. A tárolt sütik bármikor törölhetők. Emellett megakadályozhatja az Érintett a sütik telepítését a böngésző beállításainak megfelelő módosításával. A LinkedIn kifejezetten tiszteletben tartja a „ne kövess” konfigurációkat. Az Adatkezelő úgy értékeli, hogy a LinkedIn vállalati profil oldal adatkezelés jogalapja megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt jogos érdeknek, illetve az adatkezelés során nem sérülnek az érintettek érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai oly módon, hogy felülírnák az Adatkezelő jogos érdekét.
Garanciák Az adatkezelő csak a legszükségesebb adatok felvételére törekszik, azokat kizárólag az adatkezelési cél elérése érdekében, mértékig és ideig kezeli, kizárólag meghatározott személyek ismerhetik meg az adatokat, valamint Adatkezelő mindent elkövet a magas adatbiztonsággal kapcsolatban. Adatkezelő a törvényeknek megfelelően jár el, hogy tájékoztassa az érintettet, arról hogyan élhet az érintett jogaival. Mindezeken túl, a Adatkezelőnél szigorú belső adatkezelési eljárásrend van hatályban, amely értelmében az adatokhoz kizárólag arra jogosultak férnek hozzá; az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adott adatkezelési célnak, és tilos adatokat kezelni olyan újabb célból, amely összeegyeztethetetlen az eredetivel.

IV. FEJEZET ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv., érvényre juttatásához szükségesek.

  1. A vállalkozás a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.
  2. Fentiek értelmében a vállalkozás köteles garantálni az általa kezelt adatok bizalmasságát, sérthetetlenségét és rendelkezésre állását.
  3. Az adatkezelés biztonsága megvalósítása érdekében a vállalkozás fizikai, logikai és adminisztratív kontrollokat alkalmaz együttesen.
  1. . A vállalkozás legalább az alábbi fizikai kontrollokat alkalmazza:a) a vállalkozás a jogosulatlan személyek belépésének kiszűrésére alkalmas beléptetési rendszerműködtetésével biztosítja, hogy épületébe/irodájába jogosulatlan személyek ne léphessenek bea vállalkozás az általa mind elektronikusan, mind pedig papír alapon kezelt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés elkerülése érdekében biztosítja, hogy a kezelt adatokhoz fizikailag ne férhessen hozzá arra jogosulatlan személy
  2. . A vállalkozás legalább az alábbi logikai kontrollokat alkalmazza:a) a vállalkozás biztosítja, hogy az általa kezelt adatokhoz kizárólag az arra megfelelő jogosultsággal rendelkezők férjenek hozzá
  3. . A vállalkozás legalább az alábbi adm inisztratív kontro llokat alkalmazza:
 1. a vállalkozás biztosítja, hogy a személyes adatokhoz való esetleges hozzáférés dokumentációkban nyomonkövethető legyen
 2. a vállalkozás biztosítja olyan iratkezelési eljárásrend kialakítását, hogy a hozzá tévesen beérkező személyes adatokat tartalmazó iratok a lehető leghamarabb kiszűrésre kerüljenek és azokat a lehető legszűkebb személyi kör ismerje meg
AZ ÉRINTETTEK JOGAI
Az érintettek a következő fejezetben írt jogokkal élhetnek.
V. FEJEZET
TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

Az érintett jogai röviden összefoglalva:

 1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
 2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
 3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az
 4. adatkezelő nem tőle szerezte meg
 5. Az érintett hozzáférési joga
 6. A helyesbítéshez való jog
 7. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 8. Az adatkezelés korlátozásához való jog

V.8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 1. Az adathordozhatósághoz való jog
 2. A tiltakozáshoz való jog
 3. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 4. Korlátozások
 5. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 6. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
 7. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 8. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az érintett jogai részletesen és teljes körűen:

Az alábbiakban teljes körű tájékoztatást adunk az érintetti jogokról.

V.1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése

 1. Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.
 2. Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.
 3. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható, amelyről az érintettet tájékoztatni kell.
 4. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 5. Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.

V.1.6. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy a vállalkozás, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

V.2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

V.1.7. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a vállalkozást terheli. A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.

 1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell:a) az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,
  1. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),
  2. a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,
  3. jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről,
  1. a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik -, illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;
  2. adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.
 1. A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:
  1. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
  2. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
  3. az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
  4. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; Nemzeti Adatvédelmi ésInformációszabadság Hatóság; http://naih.hu; Postacím: 1055 Budapest,Falk Miksa utca 9-11 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Telefonszám: +36 (1) 391-1400; 1363 Budapest, Pf.: 9.
  5. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
  6. az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
 2. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.

V.3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg

 1. Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet az adatkezelőnek a személyes adatok megszerzésétől számított legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi 2. pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint a személyes adatok forrásáról és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.
 2. A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog) írtak irányadók. E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.

V.4. Az érintett hozzáférési joga

 1. Az érintett minden jogalap vonatkozásában jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).
 2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
 3. Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.

V.5. A helyesbítéshez valójog

 1. Az érintett minden jogalap vonatkozásában jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

V.6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 1. A törléshez (elfeledtetéshez) való jog nem illeti meg az érintettet automatikusan, minden jogalaphoz kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában.
 2. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje ha a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  1. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincsmás jogalapja;
  2. az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
  3. adatkezelésre,
  4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogikötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  6. a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 3. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükségesa) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  1. c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
   1. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
   2. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 4. Amennyiben a vállalkozáshoz törlési kérelem érkezik, a vállalkozás első lépésként megvizsgálja,hogy a törlési kérelem valóban a jogosulttól származik-e. Ennek érdekében a vállalkozás elkérheti az érintett és a vállalkozás között fennálló szerződés azonosítására szolgáló adatokat (például szerződésszám, szerződés kelte), az érintett számára a vállalkozás által kiállított irat azonosítószámát, az érintettről nyilvántartott személyazonosító adatok megadását (a vállalkozás azonban nem kérhet azonosításként olyan plusz adatot, amelyet az érintettről nem tart nyilván).
 5. Amennyiben a vállalkozásnak eleget kell tennie a törlési kérelemnek, úgy köteles mindentmegtenni annak érdekében, hogy a személyes adat az összes adatbázisból törlésre kerüljön.
 6. A vállalkozás a törlésről jegyzőkönyvet vesz fel annak érdekében, hogy a törlés megtörténtét igazolni tudja. A jegyzőkönyvet a vállalkozás képviselője vagy az a személy(ek) írja(ák) alá, aki(k)nek erre a munkaköri leírása nyomán jogosultsága van.
 7. A vállalkozás tájékoztatja a törlési kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.

V.7. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 1. A korlátozáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.
 2. Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 3. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azokfelhasználásának korlátozását;
  3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. d. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 4. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

V.8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.

V.9. Az adathordozhatósághoz való jog

 1. A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha
  1. az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
  2. az adatkezelés automatizált módon történik.
  3. Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.
 2. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét (A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

V.10. A tiltakozáshoz való jog

 1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)), vagy jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az érdekmérlegelési teszt keretében az adatkezelő feltárja a jogos érdek tartalmát, és megvizsgálja, hogy a jogos érdek érvényesítése hogyan hat az érintett érdekeire, vagy alapvető jogaira és szabadságaira. Majd mérlegelni kell ez utóbbiak elsőbbséget élveznek-e az adatkezelő jogos érdekével szemben, különösen, ha az érintett gyermek. Ha a mérlegelés során az érintett érdekei a személyes adatok védelmét teszik szükségessé – az adatkezelés nem folytatható.
 2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 3. Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtólelkülönítve kell megjeleníteni.
 4. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel isgyakorolhatja.
 5. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 21. cikke tartalmazza.

V.11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen– ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
 2. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
  1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
 3. Az előbbi a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.

V.12. Korlátozások

A korlátozáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk) hatályát ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.

E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.

V.13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:
  a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
  b) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
  c) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
 2. Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
  a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
  az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
  a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.

V.14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.

V.15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

   1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
   2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
   3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerintitagállam bírósága előtt kell megindítani.
   4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.

V.16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

V.16.1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

V.16.2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.

Language Solutions Kft.

Fogalommeghatározások

E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalommeghatározásokat a Rendelet 4. cikke tartalmazza. Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat:

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás,átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.